பிளாஸ்டிக் இழை வெளியேற்றும் இயந்திரம்

2002 இல் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

இழை வெளியேற்றி
இழை எக்ஸ்ட்ரூடர்2
ஃபிலமென்ட் எக்ஸ்ட்ரூடர் பட்டறை1
filament extruder பட்டறை2


உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்